Przedstawiciele Inspektoratu uczestniczyli w spotkaniu w sprawie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030

- Aktualności - 2021-10-19

12 października 2021 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wzięli  udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu Wschowskiego. Tematem przewodnim posiedzenia była budowa Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030.  

Przedstawiciele Inspektoratu zaprezentowali informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na terenie Powiatu Wschowskiego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Po prezentacji udzielili szereg odpowiedzi na pytania dot. m.in. uprawnień inspektorów, zadań prowadzonych przez grupę ds. zwalczania przestępczości środowiskowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz czynności kontrolnych oraz sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogących mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

udostpnij