Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2013-2015

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2013-01-01

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2013-2015

strona tytułowa

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2013-2015” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.).

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Tekst programu:

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015

Załączniki:

 

 


Aneks nr 1

pierwsza strona

Aktualizacja wojewódzkiego programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w sieci monitoringu jakości powietrza, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie zmian w tabelach dotyczących monitoringu jakości powietrza, w tym uaktualnienie informacji dotyczącej stanowisk pomiaru jakości powietrza oraz zakresu prowadzonych pomiarów.

Tekst programu:

Aneks nr 1 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015” (pdf)

 

 

 

 

 


Aneks nr 2

okładkaAktualizacja wojewódzkiego programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w sieci monitoringu jakości powietrza oraz korekty planowanego obszaru badań hałasu komunikacyjnego, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie zmian w tabelach dotyczących monitoringu jakości powietrza oraz monitoringu hałasu, w tym uaktualnienie informacji dotyczącej stanowisk pomiaru jakości powietrza oraz zakresu prowadzonych pomiarów.

Tekst programu:

Aneks nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015” (pdf)

 

udostpnij