Program Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie lubuskim (zadania planowane do realizacji w latach 2004-2005)

- Monitoring - 2010-01-22

Treść programu (otwiera się w nowym oknie)

Lista załączników:

 • Załącznik I-1. Automatyczne stacje pomiarowe prowadzące badania imisji na terenie województwa lubuskiego w 2004 r.
 • Załącznik I-2. Stacje pomiaru imisji metodami manualnymi na terenie województwa lubuskiego w 2004 r.
 • Załącznik I-3. Stanowiska pomiaru SO2 i NO2 metodą z pasywnym poborem próbek na terenie województwa lubuskiego w 2004 r.
 • Załącznik I-4. Stanowiska pomiaru BTX metodą z pasywnym poborem próbek na terenie województwa lubuskiego w 2004 r.
 • Załącznik I-5. Ocena wstępna – klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń
 • Załącznik I-6. Metody oceny jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy (ochrona zdrowia)
 • Załącznik I-7. Metody oceny jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy (ochrona roślin)
 • Załącznik I-8. Lista stacji i stanowisk pomiarowych, z których wyniki będą uwzględnione w ocenie rocznej za rok 2004
 • Załącznik I-9. Lista stacji i stanowisk planowanych do uruchomienia w latach 2004-2005
 • Załącznik II-1. Zestawienie punktów pomiarowych w wojewódzwtwie lubuskim
 • Załącznik II-2.Zakres i częstotliwość oznaczeń wykonywanych w monitoringu jakości wód powierzchniowych płynących
 • Załącznik III-1.Zakres oznaczeń wykonywanych w monitoringu diagnostycznym wód podziemnych
udostpnij