PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018-09-05

 

4 września 2018 r. resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach na terenie całego kraju dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami na terenie województwa lubuskiego zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Podczas spotkań udzielane będą informacje o jakości powietrza w regionie oraz jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku i wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wszelkich informacji na temat warunków uzyskania dofinansowania udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 


Pobierz dokument:

  1. Ulotka na temat Programu „Czyste Powietrze”
  2. Harmonogram spotkań

udostpnij