Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014-04-08

LU_20140407_1_8HAPodobnie jak w zeszłym roku, od 1 kwietnia na portalu „Jakość Powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Na stronie www.powietrze.gios.gov.pl, prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Prognoza obliczana jest codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby (dla okresu 24 h, 48 h, 72 h) pola trzech wartości średnich: średniej dobowej, najwyższej 8-godzinnej średniej kroczącej (wartość normowana) oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby. Codziennie rano prezentowane są na portalu nowe mapy z prognozami ww. wskaźników (w sumie 9 map). Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji. Animacje te są generowane zarówno dla całego kraju jak i osobno dla poszczególnych województw.

Prognoza krajowa jak i prognozy wojewódzkie będą dostępne do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu w powietrzu są najwyższe.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem dla województw lubuskiego.

udostpnij