Prognozy stężeń ozonu troposferycznego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-05-07

Na portalu „Jakość Powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentowane są prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw.

Prognoza obliczana jest codziennie na kolejne trzy doby. Codziennie rano prezentowane są na portalu nowe mapy z prognozami dla każdej doby (dla okresu 24 h, 48 h, 72 h) – pola trzech wartości średnich: średniej dobowej, najwyższej 8-godzinnej średniej kroczącej (wartość normowana) oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby (w sumie 9 map). Oprócz map, na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji.

Prognoza krajowa, jak i prognozy wojewódzkie są dostępne corocznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, czyli w czasie, w którym stężenia ozonu w powietrzu są najwyższe.
Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa oraz inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alarmowych stężeń ozonu w powietrzu.

Prognozy dostępne są na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/gios/ w menu Prognozy jakości powietrza – Krótkoterminowe.

LU_20130515_1_MAX

Prezentacja prognozy dla województwa lubuskiego

udostpnij