Prognoza indeksu UV

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015-05-20

UV_LEG1W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska od maja do września opracowywana jest przez IMGW-PIB prognoza Indeksu UV na dzień następny.

Promieniowanie słoneczne jest ważnym naturalnym czynnikiem tworzącym klimat Ziemi. Ultrafioletowe (UV) pasmo promieniowania słonecznego odgrywa istotną rolę w wielu procesach biosfery i ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Ma wiele dobroczynnych oddziaływań, ale może być również bardzo szkodliwe w przypadku przekroczenia progu bezpieczeństwa. Aby uniknąć przykrych skutków działania nadmiernej ilości promieniowania UV, zarówno ostrych jak i przewlekłych, człowiek powinien ograniczyć swoją ekspozycję na Słońce stosując środki ochronne. Indeks UV jest miarą intensywności promieniowania ultrafioletowego Słońca. Skala Indeksu UV zawiera się od 0 do 16.

Monitoring promieniowania UV jest realizowany przez Ośrodek Aerologii IMGW PIB w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozę indeksu UV oraz informacje o nim są zamieszczone pod adresem:

http://www.pogodynka.pl/indeksuv/prognozyuv/

udostpnij