Proces certyfikacji nowych polskich materiałów odniesienia z udziałem Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze

- Aktualności - 2016/02/15

Zakończył się proces certyfikacji nowych polskich materiałów odniesienia: osad denny (MODAS-2), tkanka śledzia (MODAS -3), tkanka kormorana (MODAS-4), tkanka dorsza (MODAS-5) dla nieorganicznej analizy śladowej. Przedsięwzięcie to przeprowadzone zostało przez Konsorcjum „MODAS” w składzie: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, LGC Standards Sp. z o.o., Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski. Celem programu było wyprodukowanie certyfikowanych materiałów odniesienia o matrycy i składzie reprezentatywnym dla próbek środowiskowych badanych w polskich laboratoriach. Jeden z kluczowych etapów realizacji przedsięwzięcia stanowiły międzylaboratoryjne badania w zakresie oznaczania pierwiastków śladowych w powyższych materiałach. Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze miało zaszczyt uczestniczyć w tym etapie razem z wieloma innymi laboratoriami z Polski i ze świata, co zostało udokumentowane w opracowanych dla materiałów certyfikatach. Dodatkową korzyść z uczestnictwa w programie stanowią otrzymane przez Laboratorium próbki nowych polskich certyfikowanych materiałów odniesienia.

udostpnij