Pożar hali Ocynkowni w Drezdenku – interwencja inspektorów WIOŚ

- Aktualności - 2015/06/28

27 czerwca 2015 r. około godziny 16 doszło do pożaru hali produkcyjnej Ocynkowni Drezdenko w Drezdenku. Hala spłonęła w zasadzie całkowicie (wyższa część hali miała konstrukcję drewnianą). W wyniku pożaru wanny 4 do 14 % roztworu kwasu solnego, które znajdowały się wewnątrz hali o pojemności łącznej 96 m3 oraz wanna do topnikowania i wanny do płukania uległy zniszczeniu. Roztwór kwasu solnego wyciekł również poza obręb budynku. Ponadto całkowitemu zniszczeniu uległy: 1 zbiornik zużytego kwasu solnego o pojemności 20 m3 oraz 2 zbiorniki zużytych kąpieli o pojemności łącznie 60 m3, zbiorniki te znajdowały się w wannie betonowej przechwytującej przylegającej do hali produkcyjnej. Znaczna część wycieku z tych zbiorników została zatrzymana w wannie, reszta jednak wyciekła poza obręb wanny na otaczający teren (częściowo utwardzony nawierzchnią betonową – płytami).

W godzinach nocnych (ok. 22.40) zakończono zasadniczą część prac oczyszczających, tj.:

– część wycieku PSP zebrała do pojemników typu mauzer,

– część wycieku zmieszano z piaskiem i zebrano sprzętem ciężkim na pryzmy,

– część wycieku, przy wannie przechwytującej za halą, zmieszano z piaskiem na miejscu,

– pozostałe kałuże roztworu kwasu zmieszane z wodą i środkami gaśniczymi zebrano do mauzerów.

Jeżeli chodzi o środowisko, część kwasu mocno rozwodnionego wodą gaśniczą przedostała się do ziemi przylegającej do placów manewrowych. Powierzchnia zanieczyszczona nie jest jednak tak duża, bo znacząca część wyciekłego kwasu rozlała się na teren przylegający do zakładu, przy czym jest to teren placów manewrowych utwardzonych płytami.

Powierzchnia zanieczyszczonego terenu przy wannie przechwytującej została zabezpieczona piaskiem. Część wycieku zalegająca w postaci kałuż kwasu zebrano do mauzerów.

Nie ma w tej chwili zagrożenia ekologicznego, w pobliżu zakładów nie ma zabudowy, nie ma cieków powierzchniowych, jest to teren przemysłowy, cały wyciek znajduje się w obrębie ogrodzenia zakładu i nie przenika poza jego granice. Wpusty kanalizacji deszczowej zostały zabezpieczone, nie było i nie ma zagrożenia dla oczyszczalni w Drezdenku, bo instalacja procesowa nie była skanalizowana do sieci zbiorczych. Po zakończeniu akcji ratowniczej zostaną pobrane próbki gruntów do badań laboratoryjnych.

IMG_5159 IMG_5146 IMG_5143

 

udostpnij