Pożar hałdy odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie, gm. Sulęcin

- Aktualności - 2019/05/08

W poniedziałek 6 maja 2019 r., około godz. 10.00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie doszło do pożaru hałdy odpadów komunalnych – przetworzonych odpadów wielkogabarytowych. Pożar objął  hałdę odpadów o powierzchni ok. 900 m2, która zlokalizowana była w pobliżu kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Do czasu przyjazdu straży pożarnej pracownicy zakładu CZG12 podjęli działania stłumienia ognia prowadzone podręcznym sprzętem w postaci agregatu gaśniczego. Główna akcja gaśnicza prowadzona była przez 12 jednostek Straży Pożarnej przy współdziałaniu PPSP Sulęcin i OSP Trzebów, OSP Krzeszyce, OSP Torzym.

W związku z zaistniałym pożarem w dniu 7 maja 2019 r.,  na terenie zakładu Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. podjęli w trybie interwencyjnym czynności kontrolne.

udostpnij