Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji

- Aktualności - 2021-09-27

W celu zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej na terenie województwa lubuskiego 21.09.2021 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  podpisał Porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Współpraca będzie polegała m. in. na  wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji w tym wzajemnych udostępnianiu danych oraz organizacji wspólnych szkoleń dot. zwalczania przestępstw i wykroczeń z obszaru ochrony środowiska.

Zawarte Porozumienie spełnia zobowiązanie wynikające z §5  Porozumienia zawartego 31.08.2021 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Komendantem Głównym Policji w sprawie współdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

udostpnij