Porozumienie inspekcji. WIOŚ i WINB deklarują współpracę

- Aktualności - 2013-12-04

IMG_7912
– Zależy nam na sprawnej i efektywnej współpracy naszych dwóch instytucji. Jesteśmy przekonane, że dzięki porozumieniu będziemy wzajemnie wspierać skuteczność wykonywania naszych zadań – z taką intencją Małgorzata Szablowska i Agnieszka Harasimowicz podpisały 4.12.2013 r porozumienie pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim.

Porozumienie dotyczy określenia ramowych zasad współdziałania pomiędzy organami wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska oraz organami nadzoru budowlanego na terenie województwa lubuskiego. Obie instytucje inspekcyjne ustalają w nim między innymi zasady przeprowadzania wspólnych kontroli i wzajemnego przekazywania informacji o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach oraz współdziałania organów wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska i organów nadzoru budowlanego. WIOŚ i WINB deklarują też w dokumencie wzajemną pomoc organizacyjno-techniczną we wszystkich działaniach.

udostpnij