Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2014 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2015-05-14

DSC_0593-2Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu.

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2014 Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze wykonało pomiary na terenie następujących miejscowości: Podbrzezie Górne, Żagań, Iłowa, Jelenin, Ośno Lubuskie, Torzym, Radachów oraz Rzepin. Na ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – na podstawie analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy w wytypowanych lokalizacjach ustalono łącznie 10 punktów pomiarowych, przy czym w Podbrzeziu Górnym, Ośnie Lubuskim oraz Torzymiu ustalono punkty pomiarów długookresowych, w pozostałych punktach pomiary dobowe.


  1. Pobierz dokument (pdf)
  2. Mapa z lokalizacją stanowisk pomiarowych (jpg)

udostpnij