Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2013 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2014-09-12

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu.

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2013 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Droszków, Łaz, Zabór (powiat zielonogórski), Miodnica, Gorzupia Dolna, Żagań (powiat żagański), Janczewo, Stare Polichno, Lipki Wielkie (powiat gorzowski) oraz Gościm (powiat strzelecko-drezdenecki). Na ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – na podstawie analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy w wytypowanych lokalizacjach ustalono łącznie 10 punktów pomiarowych, przy czym w Droszkowie, Miodnicy i Lipkach Wielkich ustalono punkty pomiarów długookresowych, w pozostałych punktach ustalono pomiary dobowe.

 

udostpnij