Podsumowanie realizacji projektu sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Aktualności - 2019/12/20

12 lipca 2019 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.:

  • niskoemisyjne samochody, które są wykorzystywane przez inspektorów ochrony środowiska do kontrolowania podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska oraz patroli ekologicznych na terenie całego województwa lubuskiego, a także do  przewożenia specjalistycznego sprzętu kontrolnego.
  • specjalistyczny sprzęt IT- zestawy złożone z laptopów do obsługi systemu Internetowego Systemu Kontroli (ISK) z oprogramowaniem;
  • sprzęt mobilny m.in.: przenośne drukarki, skanery, aparaty fotograficzne, który umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych w terenie;
  • specjalistyczny sprzęt m.in.: ręczny zestaw do wierceń i pobierania prób, próbniki do pobierania prób gleby oraz mobilne zestawy pomiarowe.

Uzyskane dofinasowanie  pozwoliło zorganizować cykl specjalistycznych szkoleń dla inspektorów w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i innych ustaw z zakresu ochrony środowiska:

  • „Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód i powierzchni ziemi”.

Szkolenia dla wszystkich inspektorów WIOS Zielona Góra przeprowadzili zewnętrzni eksperci, którzy specjalizują się w problematyce prawa ochrony środowiska.

Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zwiększenie i modernizację potencjału inspekcyjnego oraz dostosowanie wyposażenia do nowych zadań określonych w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zwiększyło możliwości działań zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska na terenie województwa lubuskiego prowadzonych przez inspektorów ochrony środowiska. W znacznym stopniu przyczyniło się do ulepszenia organizacji całodobowego systemu natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska bądź wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej.

 

Sprzęt specjalistyczny

Zdj. nr 1 Sprzęt specjalistyczny                                                                

Zdj. nr 2 Sprzęt specjalistyczny

Zdj. nr 2 Sprzęt specjalistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostpnij