Podpisane porozumienie o współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

- Aktualności - 2022-03-31

Podpisanie porozumienia - zdjęcie 1

Podpisanie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji (IAS) Skarbowej w Zielonej Górze a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

Dnia 28 marca 2022 r. w siedzibie Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Zielonej Górze zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Adamem Andrzejewskim a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Mirosławem Ganeckim dotyczące rozszerzenia współpracy o obszar zwalczania nieprawidłowości w obrocie odpadami oraz gospodarowania odpadami.

Zawarcie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej a Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz zwalczania szarej strefy w obszarze obrotu odpadami oraz gospodarowania odpadami na terenie województwa lubuskiego. Współpraca będzie polegała w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji niezbędnych do zwalczania szarej strefy oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego. Wzajemne wsparcie usprawni prowadzone czynności służbowe i pozwoli osiągnąć zamierzony skutek.

W wydarzeniu uczestniczyli z ramienia Izby Administracji Skarbowej – Tomasz Lang (zastępca Dyrektora IAS w Zielonej Górze) oraz z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze – Wojciech Konopczyński (zastępca LWIOŚ), Marek Demidowicz (kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp.), Justyna Adamirowicz (kierownik Działu Inspekcji w Gorzowie Wlkp.) oraz Tomasz Komorowski (koordynator ds. zwalczania przestępczości środowiskowej).

  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia - zdjęcie 1
  • Podpisanie
udostpnij