Patrol ekologiczny na byłym Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku

- Aktualności - 2020/02/06

Do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Zielonej Górze wpłynął wniosek od Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego o przeprowadzenie oceny towaru zatrzymanego na DPG w Świecku. Po przeanalizowaniu  przesłanej dokumentacji i zdjęć ładunku, inspektorzy WIOŚ udali się na terminal odpraw celnych w Świecku celem przeprowadzenia oględzin towaru.

Na miejscu ustalono, że w zatrzymanej przez służby naczepie przewożona była mieszanina odpadów tworzyw sztucznych, papieru, opakowań kartonowych, styropianu i listew plastikowych pochodzących z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z dołączonym do transportu dokumentem (załącznikiem VII) w naczepie miały znajdować się tylko odpady tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 i B3010 o łącznej masie 15,630 Mg. Po przeprowadzeniu oceny towaru, uznano cały transport odpadów za nielegalny i w związku z powyższym został on zatrzymany i przekazany przez służby na wyznaczony parking w Kunowicach.

Przewożona mieszanina odpadów to odpady niesklasyfikowane pod żadnym kodem w załącznikach III, IIIB, IV, ani IVA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.  Są to tzw. odpady spoza list wykazanych w wymienionych załącznikach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10) uznano, że zatrzymany ładunek stanowiły odpady o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Stosownie do przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, wwożenie tego rodzaju odpadów do Polski, do miejsca docelowego ich odzysku, wymaga zezwolenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Zdj. nr 1 Przewożony ładunek

Zdj. nr 1 Przewożony ładunek

Zdj. nr 2 Przewożony ładunek

Zdj. nr 2 Przewożony ładunek

udostpnij