Opracowanie „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

- Aktualności - 2020/10/12

Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyły się 30.09.2020 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa  Lubuskiego Pani Marta Skoczylas – Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

W prezentacji zostały omówione:

  •   inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza,
  • informacje o kontrolach przeprowadzonych w latach 2017-2020,
  • działalność  edukacyjna Inspektoratu
  • informacje o dodatkowych uprawnieniach Inspektorów, które nabyli w 2018 r. m. in. możliwość wykorzystania podczas działań kontrolnych środków technicznych, m.in. technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych (dronów)

 

 

Prezentacja „Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

udostpnij