Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego w latach 2004-2007

- Eutrofizacja rzek, Rzeki - 2012-01-25

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego (art. 47 ust.6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2004 – 2007, w punktach pomiarowo-kontrolnych (o łącznej liczbie 97), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).

Ocena stopnia eutrofizacji rzek w latach 2004-2007  (83 KB)

udostpnij