Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego w latach 2008-2010

- Eutrofizacja rzek, Monitoring, Rzeki - 2012-01-25

W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził, na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2008-2010, ocenę stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego w dwóch ujęciach: w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) oraz w jednolitych częściach wód (jcw). Całość prac wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162, poz. 1008) oraz wytyczne przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Ocena stopnia eutrofizacji rzek w latach 2008-2010 (1,9 MBpdf_icon)

udostpnij