Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior w latach 2004-2007

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012/01/27

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2004 – 2007, w jeziorach (o łącznej liczbie 36), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).

Ogólna ocena stopnia eutrofizacji jezior (1 MB)

udostpnij