Oferta laboratorium w Gorzowie Wielkopolskim

Naszą dewizą jest rzetelne, bezstronne, niezależne i prawidłowe wykonywanie badań na możliwie najwyższym poziomie technicznym przez kompetentny i doświadczony personel, satysfakcjonując tym samym najbardziej wymagających i liczących się w tej branży klientów.

Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. prowadzi działalność w zakresie wykonywania badań wód (m.in. rzecznych, jeziorowych, podziemnych), ścieków, osadów, gleby, odpadów, pomiarów emisji powietrza oraz poziomu emisji hałasu.
Dla powyższych komponentów środowiska wykonywane są analizy fizyczno-chemiczne, analizy śladowe metodami instrumentalnymi (m.in. spektrometria absorpcji atomowej, chromatografia gazowa), analizy hydrobiologiczne i mikrobiologiczne.
Dysponujemy nowoczesną aparaturą laboratoryjną i sprzętem kontrolno-pomiarowym. Pomiary zanieczyszczeń powietrza i poziomu hałasu w terenie wykonujemy wysokiej klasy analizatorami, pyłomierzami i miernikami.
Wykonujemy pobór próbek wszystkich komponentów środowiska.

W laboratorium funkcjonuje system jakości zgodny z ISO 17025

System jakości opisany został w Księdze jakości, która zawiera m.in. określoną przez Kierownika Delegatury politykę jakości, strukturę organizacyjną Delegatury i laboratorium, podział odpowiedzialności i kompetencji. Integralną częścią Księgi Jakości jest Księga procedur ogólnych oraz procedury szczegółowe i instrukcje. Realizując politykę jakości laboratorium;

  • Wykonuje badania przez wykwalifikowany personel w oparciu o udokumentowane procedury badawcze,
  • Nadzoruje i obsługuje aparaturę pomiarowo-badawczą zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami,
  • Stosuje certyfikowane wzorce analityczne,
  • Regularnie prowadzi wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • Prowadzi kontrolę jakości badań oraz uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych,
  • Prowadzi audity wewnętrzne oraz przeglądy systemu jakości.
Wdrożenie systemu jakości i jego utrzymanie zostało potwierdzone otrzymaniem przez laboratorium w lipcu 1997 roku certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dla badań oznaczonych gwiazdką. Certyfikat akredytacji jest gwarancją dla klienta, że jego wymagania zostały spełnione.
Laboratorium gwarantuje poufność prowadzonych badań i ochronę praw własności klienta.
Świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.