Oddalona przez WSA skarga na zarządzenie pokontrolne

- Aktualności - 2022-09-19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z 24 sierpnia 2022 r. oddalił w całości skargę na zarządzenie pokontrolne lubuskiego WIOŚ.

Zarządzenie zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorcy działającego na terenie województwa lubuskiego, który zbierał i transportował ziemię z placów budowy w inne miejsce, nie posiadając wymaganego zezwolenia. W toku kontroli WIOŚ trwającej od listopada 2021r. do stycznia 2022 r. kontrolowany podnosił, że transportowane przez niego z placu budowy masy ziemne nie są odpadem, nie ma bowiem zamiaru się ich pozbywać. Są one jedynie tymczasowo magazynowane na innej nieruchomości, a następnie zostaną zużyte do obsypania nowo wybudowanych budynków, w związku z czym nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie odpadów.

Sąd nie podzielił argumentów przedsiębiorcy, uznając, że WIOŚ w sposób właściwy dokonał ustalenia stanu faktycznego w trakcie kontroli i tym samym wydał zarządzenie pokontrolne zgodnie z prawem.

Powyższy wyrok pokazuje, że przedsiębiorcy mają obowiązek pamiętać, iż nieznajomość prawa szkodzi i zanim podejmą się np. prac budowlanych, powinni sprawdzić, czy nie wiąże się to z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na prowadzenie zbierania odpadów lub ich przetwarzania.

udostpnij