Od nowego roku zmiany w zakresie udostępniania informacji o środowisku w ramach PMŚ

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018-12-30

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ, w tym informacje o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji), będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym zamieszczamy wzór nowego wniosku wraz z numerem konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty.


Pobierz dokument:

  1. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)
  2. Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)
udostpnij