Ocena wód jeziora Konin na podstawie badań WIOŚ w latach 1996-2015

- Aktualności, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2017-08-15

Jezioro Konin (Konińskie) położone jest nieco na wschód od głównego nurtu Obry i Jeziora Wielkiego, od którego oddziela je półwysep o wysokości względnej ok. 10 m i szerokości 250-300 m. W południowo-zachodniej części półwyspu znajduje się grobla z przepustami ułatwiającymi przepływ wody miedzy zatoką, rzeka Obrą i Jeziorem Wielkim. Kierunek przepływu wody na obu jeziorach zależy od poziomu wody w Obrze. Jezioro zaliczane jest do tzw. jezior korytowych, charakteryzujących się złożonym procesem formowania mis jeziornych i będących rozszerzeniem rzeki na pewnej długości. Rozległą dolinę wykorzystuje rzeka Obra, która ma tutaj południkowy kierunek biegu i przepływa przez liczne jeziora, m.in. Lutol, Wielkie i Rybojady. Przez samo jezioro Konin Obra nie przepływa, jednak z powodu bliskiego położenia na prawym brzegu wywiera istotny wpływ na hydrologię akwenu.

Wieloletnie badania rzeki Obry prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze potwierdzają, że odcinek rzeki Obry przepływający przez województwo lubuskie charakteryzuje się złym stanem wód. Przyczynia się do tego zlewnia rzeki Obry, która powyżej jeziora Konin ma rolniczy charakter, jak również intensywna hodowla ryb w stawach. Ponadto Obra jest odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych. W efekcie do wszystkich tzw. „jezior obrzańskich” przez które rzeka przepływa, Obra wprowadza olbrzymie ilości niepożądanych substancji biogennych. Dużym niebezpieczeństwem dla jeziora Konin są również zdeponowane na jego dnie osady, które zawierają duże ilości związków biogennych nagromadzonych przez wcześniejsze lata. Ich duża miąższość, przekraczająca kilka metrów, w połączeniu z fatalnymi właściwościami wpływa wyjątkowo niekorzystnie na akwen. Położenie jeziora na terenie obszaru chronionego wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad jego ochrony.


Pobierz dokument:

  1. Ocena wód jeziora Konin na podstawie badań WIOŚ w latach 1996-2015
udostpnij