Ocena w nadzorze

- Aktualności - 2013-08-06

W dniu 5.08.2013 r. w Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze odbyła się planowana ocena w nadzorze połączona z rozszerzeniem zakresu akredytacji przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji.

Celem audytu były:

  • ocena utrzymania i doskonalenia kompetencji Laboratorium w obszarze wykonywania badań biologicznych, objętych zakresem akredytacji nr AB 235 oraz kompetencji do wykonywania badań makrofitów w wodach powierzchniowych płynących, zgłoszonych do rozszerzenia zakresu akredytacji
  • ocena działań podjętych w wyniku ustaleń z poprzedniej oceny PCA oraz ich skuteczności
  • ocena wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Kontraktu nr AB 235

Na spotkaniu zamykającym audytor wiodący potwierdził spełnienie wymagań akredytacyjnych w ocenianym obszarze. Uzgodniony również został nowy projekt zakresu akredytacji poszerzony o oznaczanie Makrofitowego Indeksu Rzecznego w wodach powierzchniowych płynących

Audytor wysoko ocenił kompetencje i zaangażowanie personelu Laboratorium, podkreślając znaczenie tych elementów w obszarze badań hydrobiologicznych, wymagających nie tylko specjalistycznej wiedzy i umiejętności ale również głębokiego zainteresowania tą dziedziną.

Dodatkowe informacje:

Oferta laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze

Oferta laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

udostpnij