Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2007 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu, jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

Cykl badawczy obejmował, 7 – 8 krotne w sezonie wegetacyjnym, badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na każdym wytypowanym jeziorze wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Podstawowym założeniem badań była ocena eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych stojących wybranych jezior województwa lubuskiego.

Nazwa jeziora Ocena eutrofizacji
Świętno eutroficzne ocena 
Jeziorno nie eutroficzne ocena
Linie (Liny Duże) nie eutroficzne ocena
Kursko eutroficzne ocena
udostpnij