Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2006 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

 

Cykl badawczy obejmował, 7 – 8 krotne w sezonie wegetacyjnym, badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na każdym wytypowanym jeziorze wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Podstawowym założeniem badań było ocenienie stopnia eutrofizacji wybranych jezior województwa lubuskiego.
  • Wykaz badanych wskaźników eutrofizacji.
  • Lokalizacja punktów pomiarowych.
  • Podstawowe dane o lokalizacji, morfometrii i typie badanych jezior.
  • Ocena stopnia eutrofizacji badanych jezior.
Nazwa jeziora Ocena eutrofizacji
Nierzym mezo-eutroficzne ocena
Przylążek mezo-eutroficzne ocena
Piaszno mezo-eutroficzne ocena
Tarnowskie Duże mezo-eutroficzne ocena
Borak (Borek) eutroficzne ocena
Sławskie silnie eutroficzne ocena
Błeszno silnie eutroficzne ocena
  • Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o ocenie stopnia eutrofizacji jezior w 2006 r.
udostpnij