Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2004 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

  • Wykaz badanych wskaźników eutrofizacji.
  • Lokalizacja punktów pomiarowych:
  • Ocena stopnia eutrofizacji badanych jezior
Nazwa jeziora Ocena eutrofizacji
Tarnowskie Duże mezo-eutroficzne ocena
Sławskie silnie eutroficzne ocena
Rudno silnie eutroficzne ocena
Wojnowskie Wschodnie silnie eutroficzne ocena
Wojnowskie Zachodnie mezo-eutroficzne ocena
Wilkowskie mezo-eutroficzne ocena
Niesłysz mezo-eutroficzne ocena
Trześniowskie mezo-eutroficzne ocena
Łagowskie mezo-eutroficzne ocena
Ostrowiec mezo-eutrofczne ocena
Czarne mezo-eutroficzne ocena
Marwicko mezo-eutroficzne ocena

 

  • Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o ocenie stopnia eutrofizacji jezior w 2004 r.

 

udostpnij