Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r.

- Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-27

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badania jakości wód rzek w sieciach monitoringu operacyjnego i operacyjnego celowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań została wykonana ocena stanu i potencjału ekologicznego rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) oraz ocena jednolitych części wód (jcw).

Badania prowadzone były w 34 punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych na 32 jcw. Spośród 27 jcw, w których prowadzono monitoring operacyjny, stan lub potencjał ekologiczny określono w 25 jcw. W 2 jcw ocenę uniemożliwił brak oznaczeń elementu biologicznego – makrofitów (MIR).

Plik z oceną (1,2 MB)

udostpnij