Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 1997/08/25

Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego.

Powódź na terenie województwa gorzowskiego trwała od 15 lipca 1997 r. do 18 sierpnia 1997 r. Na terenie województwa gorzowskiego falą powodziową objęte były rzeki Odra i Warta.

Punkty poboru prób powodziowych zlokalizowano w miejscach odpowiadających punktom pomiarowo-kontrolnym monitoringu podstawowego tj. na rzece Odrze na moście granicznym, w Kostrzynie na moście granicznym oraz na Warcie na moście drogowym w Skwierzynie. Pierwsze badania tzw. powodziowe wykonano 21.07., następne pobory wody dokonywane były co 2-3 dni. Zakres wykonanych wskaźników był zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Pobierz dokument:

  1. Ocena skażeń środowiska spowodowanych przez powódź na terenie województwa gorzowskiego.
udostpnij