Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Wody podziemne - 2018-12-29

W 2017 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego prowadzono w sieci monitoringu krajowego, w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, a także stwierdzenia występowania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężenia zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi.

Na obszarze województwa lubuskiego sieć pomiarowa obejmowała 10 punktów pomiarowo – kontrolnych. We wszystkich punktach próby pobrano raz w roku. Badania prowadzono na terenie miasta Gorzowów Wlkp. – 1 punkt, oraz na terenie powiatów: gorzowskiego – 3 punkty, sulęcińskiego – 1 punkt, strzelecko–drezdeneckiego – 4 punkty, żagańskiego – 1 punkt.

Jakość wód podziemnych w roku 2017 w województwie lubuskim kształtowała się następująco:

    • w 7 punktach pomiarowych stwierdzono wody dobrej jakości (II klasa),
    • w 1 punkcie badania wykazały zadowalającą jakość wód (III klasa),
  • w 2 punktach odnotowano wody niezadowalającej jakości (IV klasa).

Pobierz dokument:

  1. Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2017 r.
  2. Mapa – klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych
  3. Tabela – wskaźniki nieorganiczne
  4. Tabela – wskaźniki organiczne
udostpnij