Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2016 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Wody podziemne - 2017-04-23

W 2016 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego prowadzono w sieci monitoringu krajowego, w ramach monitoringu diagnostycznego. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych realizowany jest w celu dokonania oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych.

Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny – Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Na obszarze województwa lubuskiego sieć pomiarowa obejmowała 66 punktów pomiarowo – kontrolnych. W 64 punktach próby pobrano raz w roku, 2 punkty opróbowano dwukrotnie (1266, 1833). Badania prowadzono na terenie 2 miast: Zielonej Góry – 2 punkty i Gorzowa Wlkp. – 2 punkty oraz 12 powiatów: gorzowskiego – 3 punkty, sulęcińskiego – 5 punktów, strzelecko – drezdeneckiego – 4 punkty, międzyrzeckiego – 3 punkty, słubickiego – 9 punktów, świebodzińskiego – 4 punkty, zielonogórskiego – 2 punkty, żarskiego – 15 punktów, krośnieńskiego – 12 punktów, żagańskiego – 3 punkty, nowosolskiego – 1 punkt oraz wschowskiego – 1 punkt.

Na terenie województwa lubuskiego badaniami objęto 13 Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach: 33 – 6 punktów, 34 – 4 punkty, 40 – 6 punktów, 41 – 2 punkty, 58 – 8 punktów, 59 – 1 punkt, 68 – 6 punktów, 69 – 2 punkty, 76 – 16 punktów, 77– 5 punktów, 78 – 3 punkty, 92 – 6 punktów oraz 93 – 1 punkt.


Pobierz dokument:

  1. Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2016 r.
  2. Wyniki – tabele
udostpnij