Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w latach 1991-2006

- Wody podziemne - 2010-03-20

Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w latach 1991-2006

Na podstawie badań monitoringu krajowego:

(tabela z wynikami badań)

(tabela z wynikami badań)

(tabela z wynikami badań)

(tabela z wynikami badań)

(tabela z wynikami badań)

Na podstawie badań monitoringu regionalnego:

udostpnij