Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2015 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Wody podziemne - 2016-04-13

Mapa - wody podziemne 2015

W 2015 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego prowadzono w sieci monitoringu krajowego, w ramach monitoringu operacyjnego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny – Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Na obszarze województwa sieć pomiarowa obejmowała 10 punktów. We wszystkich punktach próby pobrano razy w roku – w okresie jesiennym. Badania prowadzono na obszarze 5 powiatów: gorzowskiego – 2 punkty, żarskiego – 1 punkt, żagańskiego – 2 punkty, strzelecko-drezdeneckiego – 3 punkty, krośnieńskiego – 1 punkt, oraz na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski – 1 punkt.

Badaniami objęto 4 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach: 26 – 3 punkty, 36 – 3 punkty, 69 – 3 punkty oraz 88 – 1 punkt.


Pliki do pobrania:

  1. Charakterystyka i ocena ogólna jakości wód podziemnych (.pdf)
  2. Mapa wraz z klasyfikacją (.pdf)
  3. Wyniki-tabele (.xls)
udostpnij