Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Wody podziemne - 2015-04-23

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Rok badań: 2014

Mapa - wody podziemne 2014W 2014 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego, który realizowany jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz w celu ustalenia obecności znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka.

Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Na obszarze województwa lubuskiego sieć pomiarowa obejmowała 9 punktów pomiarowych. We wszystkich punktach próby pobrano dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym). Badania prowadzono na obszarze 4 powiatów (rys. 1.): żarskiego – 1 punkt, żagańskiego – 1 punkt, strzelecko-drezdeneckiego – 4 punkty i gorzowskiego – 1 punkt, oraz na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski – 2 punkty. Badaniami objęto 4 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach: 36 – 4 punkty, 26 – 3 punkty, 69 – 1 punkt oraz 88 – 1 punkt.


Pliki do pobrania:

  1. Charakterystyka i ocena ogólna jakości wód podziemnych (.pdf)
  2. Mapa wraz z klasyfikacją (.pdf)
  3. Wyniki-tabele (.xls)
udostpnij