Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2008 r.

- Wody podziemne - 2010-03-20

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Rok badań: 2008

mapa-2008W 2008 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego przeprowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pliki do pobrania:

  1. Mapa wraz z klasyfikacją w formacie PDF
  2. Tabela z wynikami

Objaśnienia:
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)
** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Rodzaj monitoringu: MO – monitoring operacyjny
Rodzaj wód podziemnych: G – gruntowe, W – wgłębne
JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Charakterystyka i ocena ogólna jakości wód podziemnych
Nr punktu Rodzaj monitoringu Miejscowość JCWPd Rodzaj wód RZGW Klasa wody * Przekroczone wskaźniki
dla IV klasy * dla V klasy * dla wód pitnych **
1148 MO Glinka Górna 68 G Wrocław III FET FET,Mn
III FET FET,Mn
1833 MO Jasień 68 G Wrocław V NO2,K FET,Mn,NO2
IV K FET,Mn
2307 MO Dobrzyń 88 G Wrocław III pH FET,Mn,pH
III pH FET,Mn,pH
2308 MO Dobrzyń 88 W Wrocław V NH4,K NO2 FET,Mn,NO2,NH4
III pH,FET FET,Mn,pH
2335 MO Mosty 67 W Wrocław IV NH4 FET,Mn,Tw_og,NH4
IV NH4 Mn,Tw_og,NH4
2336 MO Przewóz 67 G Wrocław IV pH FET FET,Mn,pH
IV pH FET FET,Mn,pH
2341 MO Strzegów 67 W Wrocław III FET FET,Mn
III FET FET,Mn
2342 MO Strzegów 67 W Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2344 MO Strzegów 67 W Wrocław III NH4 Tw_og,NH4
III NH4 Mn,NH4
2544 MO Jartypory 41 W Poznań II FET,Mn
II FET,Mn
2545 MO Tończa 41 W Poznań III NH4 FET,Mn,NH4
III NH4 FET,Mn,NH4
2546 MO Łochów 41 W Poznań II FET,Mn
II FET,Mn
2575 MO Przychów 67 W Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2576 MO Sękowice 67 G Wrocław II FET,Mn
III FET FET,Mn
2577 MO Biecz 67 G Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2578 MO Zasieki 67 G Wrocław I Mn
I Mn
2579 MO Rytwiny 68 W Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2580 MO Drzeniów 68 W Wrocław II FET,Mn
III FET FET,Mn
2581 MO Jasień 68 G Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2582 MO Mirostowice Dolne 68 G Wrocław III pH pH
III pH pH
2583 MO Olbrachtów 68 W Wrocław III pH FET,Mn,pH
III pH pH
2584 MO Drożków 68 W Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2585 MO Olszyniec 68 W Wrocław II FET,Mn
II FET,Mn
2586 MO Czaple 68 G Wrocław III pH FET,Mn,pH
III pH FET,Mn,pH
2587 MO Przewoźniki 68 G Wrocław III pH Mn,pH
III pH Mn,pH

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

 

udostpnij