Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2007 r.

- Wody podziemne - 2010-03-20

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Rok badań: 2007

W 2012 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego przeprowadzone były w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

wody podziemne2007.7Pliki do pobrania:

  1. Mapa wraz z klasyfikacją w formacie PDF
  2. Tabela z wynikami

Objaśnienia:
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)
** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 41)

Rodzaj monitoringu: MD – monitoring diagnostyczny, MO – monitoring operacyjny
Rodzaj wód podziemnych: G – gruntowe, W – wgłębne
JCWPd – Jednolita część wód podziemnych
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Charakterystyka i ocena ogólna jakości wód podziemnych

 

L.p. Nr
punktu
Rodzaj
monit.
Rodzaj
wód
Miejscowość JCWPd RZGW Klasa
wody*
Wskaźniki przekroczone
dla
IV klasy
dla
V klasy
dla wód pitnych **
1. 539 MD G Gorzów Wielkopolski 26 Poznań IV HCO3, NH4 Ca, Mn, SO4 Mg, Mn,
NH4, SO4, N_NH4
2. 2023 MD G Gościm 36 Szczecin II Mn, Fe
3. 2024 MD W Górki 36 Poznań II
4. 490 MD W Rudnica 41 Poznań IV NH4 Fe
5. 491 MD G Rudnica 41 Poznań III Fe Mn, Fe
6. 492 MD G Rudnica 41 Poznań II
7. 1830 MD W Chartów 41 Poznań IV NH4 Fe Mn, Fe
8. 2200 MD W Rybojedzko 59 Szczecin IV NH4, Fe Mn Mn, Fe
9. 792 MD W Wysokie 66 Wrocław IV Fluorki Fluorki, Mn, Fe
10. 793 MD G Wysokie 66 Wrocław III Fe Mn,Fe
11. 1769 MD G Krosno
Odrzańskie
66 Wrocław II
12. 1834 MD G Nowe Żabno 66 Wrocław IV HCO3 Al
13. 2335 MO W Przewóz 67 Wrocław V NH4 Mn, NH4, Fe, N_NH4
14. 2336 MO G Przewóz 67 Wrocław IV HCO3, pH Fe Mn, Fe, pH
15. 2340 MO W Strzegów 67 Wrocław IV NH4 Fe Mn, Fe
16. 2341 MO W Strzegów 67 Wrocław IV Fe Mn, Fe
17. 2342 MO W Strzegów 67 Wrocław III Fe Mn, Fe
18. 2343 MO W Strzegów 67 Wrocław II Mn
19. 2344 MO W Strzegów 67 Wrocław IV NH4 NH4, N_NH4
20. 2575 MO W Przychów 67 Wrocław IV NH4, Fe Mn, Fe
21. 2576 MO G Sękowice 67 Wrocław IV NH4 Fe Mn, Fe
22. 2577 MO G Biecz 67 Wrocław III Fe Mn, Fe
23. 2578 MO G Zasieki 67 Wrocław II Mn
24. 1148 MD G Lubsko 68 Wrocław IV Fe Mn, Fe
25. 1148 MO G Lubsko 68 Wrocław IV Fe Mn, Fe
26. 1833 MD G Jasień 68 Wrocław IV K, Fe Mn, Fe
27. 1833 MO G Jasień 68 Wrocław IV K, Fe Mn, Fe
28. 2579 MO W Rytwiny 68 Wrocław III Fe Mn, Fe
29. 2580 MO W Drzeniów 68 Wrocław III Fe Mn, Fe
30. 2581 MO G Jasień 68 Wrocław III Fe Mn, Fe
31. 2582 MO G Mirostowice Dolne 68 Wrocław III pH, HCO3 pH
32. 2583 MO W Olbrachtów 68 Wrocław III HCO3, Fe, pH Mn, Fe, pH
33. 2584 MO W Drożków 68 Wrocław III Fe Mn, Fe
34. 2585 MO W Olszyniec 68 Wrocław II Mn, Fe
35. 2586 MO G Czaple 68 Wrocław IV Fe, pH HCO3 Mn, Fe, pH
36. 2587 MO G Przewoźniki 68 Wrocław IV pH HCO3 Mn, pH
37. 1065 MD G Żagań 69 Wrocław III HCO3 Fe
38. 795 MD W Kargowa 71 Poznań IV NO2
39. 1123 MD W Wschowa 71 Wrocław III Fe Mn, Fe
40. 2307 MO G Dobrzyń 88 Wrocław III HCO3, Fe, pH Mn, Fe, pH
41. 2308 MO W Dobrzyń 88 Wrocław IV NH4, Fe, NO2 Mn, NH4, Fe, N_NH4
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

udostpnij