Nowy Program Wsparcia Inwestycji NFOŚiGW na lata 2015-2020

- Edukacja ekologiczna - 2014-10-09

Ministerstwo Ochrony Środowiska zamieściło na swojej stronie informację związaną z nowym Programem Wsparcia Inwestycji NFOŚIGW na lata 2015-2020. Ustalono również nową ofertę programów priorytetowych. Zapraszamy do skorzystania z informacji:

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23482_nowy_program_wsparcia_inwestycji_nfosigw_na_lata_2015_2020.html

udostpnij