Nowoczesny system gospodarki odpadami: Problem czy biznes?

- Aktualności - 2013-11-13

– Już pierwsze miesiące działania tzw. ustawy śmieciowej przyniosły wiele refleksji i ocen. Cieszę się, że możemy wnieść do dyskusji podczas odbywającej się we Wrocławiu konferencji także lubuskie doświadczenia wynikające z bilansu naszej działalności inspekcyjnej. Bo przyznam, że realizacja przez samorządy ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, zdominowała nasze ostatnie działania.  – powiedziała Małgorzata Szablowska we Wrocławiu podczas otwarcia konferencji „Nowoczesny system gospodarki odpadami: Problem czy biznes?”. Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Waldemarem Kulaszką, Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem patronują konferencji zorganizowanej 13 listopada 2013 r.  w Auli Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą. Debata ma w intencji organizatorów zbierać i podsumować pierwsze doświadczenia wynikające z wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami i znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podsumowanie lubuskiego bilansu przestawi zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński. Konferencja ma zapoczątkować również współpracę między województwami: dolnośląskim i lubuskim. – Organizacja podobnej dyskusji o złożonej problematyce gospodarki odpadami w regionie jest jeszcze przed nami. To jest bardzo ważne. Skorzystamy z dolnośląskich doświadczeń – dodaje M. Szablowska.

udostpnij