O nowelizacji ustawy o lasach na XLV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

- Aktualności - 2014-02-25

SejmikW dniu 24 lutego 2014 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się XLV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego.  W trakcie obrad Radni Sejmiku województwa lubuskiego zapoznali się między innymi z wystąpieniem Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Zielonej Górze Pana Leszka Banacha o sytuacji po wejściu w życie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach. W związku z przewidywanymi ustawą wpłatami w latach 2014 i 2015 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych do budżetu państwa z kapitału (funduszu) własnego w wysokości 800 mln złotych rocznie Radni Sejmiku województwa lubuskiego, ze względu na bardzo wysokie zalesienie województwa, wyrazili stanowisko niepewności co do podziału w skali kraju tych środków przeznaczonych na remonty dróg lokalnych.

Gościem Sejmiku był Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska reprezentowany przez z-cę Pana Wojciecha Konopczyńskiego.

udostpnij