NOWE WYMOGI W GOSPODARCE ODPADAMI – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW WIOŚ

- Aktualności - 2022-10-31

„Nowe wymogi w gospodarce odpadami” – to temat szkolenia, w jakim wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zostało ono sfinansowane ze środków pieniężnych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wzmocnienie zdolności oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”.

Pracownik WIOŚ wita uczestników szkolenia  Uczestnicy szkolenia siedzą przy stołach konferencyjnych

udostpnij