Nowe miejsca pracy Inspektorów Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/08/12

W związku ze zmianą  ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał nowe uprawnienia i rozpoczął realizację nowych ustawowych zadań chroniących środowisko.

W celu realizacji zwiększonego zakresu działań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał 32 nowe etaty inspekcyjne. W związku z tym niezbędne stało się zwiększenie powierzchni biurowych Inspektoratu.

Od lipca br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze użytkuje nowo wynajęte powierzchnie, w wydzielonej części  parteru budynku przy ul. Lwowskiej 25 w Zielonej Górze. Nowa baza lokalowa Inspekcji Ochrony Środowiska, stwarzając dobre warunki pracy, pozwoli  na zatrudnienie wszystkich nowych inspektorów ochrony środowiska jeszcze w tym roku.

udostpnij