Nowa stacja monitoringu powietrza w Zielonej Górze

- Aktualności - 2022-07-25

Logo GIOŚZgodnie z Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022, uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Zielonej Górze. Jest to stacja badająca oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacja komunikacyjna.

Stacja w Zielonej Górze została zlokalizowana przy ruchliwej, dwujezdniowej ulicy, przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Węgierską. Stacja ta jest to pierwsza stacją komunikacyjną zarówno w strefie miasto Zielona Góra jak i w województwie lubuskim, na której mierzone są zanieczyszczenia pochodzące z transportu. Prowadzony jest tam automatyczny oraz manualny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Więcej na stronie GIOŚ pod adresem:

https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/886-nowa-stacja-monitoringu-powietrza-w-zielonej-gorze

udostpnij