Norki amerykańskie na cenzurowanym?

- Aktualności - 2014-03-10

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. W projekcie proponuje się dodanie do listy m.in. norki amerykańskiej. Celem nowelizacji jest ograniczenie negatywnego oddziaływania ferm norek na środowisko oraz zwrócenie większej uwagi na prowadzenie hodowli zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

minsrodowiska

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22279_norki_amerykanskie_pod_nadzorem.html

udostpnij