Nielegalny demontaż pojazdów zdemaskowany

- Aktualności - 2019/11/15

W dniach 7 i 12.11.2019 r. inspektorzy WIOŚ wspólnie z  pracownikami CLB GIOŚ oraz przy asyście Policji brali udział w kontroli Urzędu Gminy na terenie powiatu słubickiego  miejsca podejrzanego o nielegalny  demontaż pojazdów.

 Na kontrolowanej działce znajdowały się liczne pojazdy w różnym stanie technicznym. Zauważono ślady spalania odpadów części samochodowych oraz opon, a także ślady zanieczyszczenia ziemi wyciekami. Pobrane zostały próbki gleby w celu zbadania ich pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi – przepracowanymi olejami i metalami ciężkimi. Została wykonana również dokumentacja fotograficzna. Łącznie stwierdzono 163 pojazdy w różnym stanie technicznym, wiele z magazynowanych na ww. terenie pojazdów było częściowo lub całkowicie zdemontowanych.

 Z przeprowadzonych wstępnych oględzin wynika, że zdecydowana większość pojazdów pochodzi z terenu Niemiec. Ze względu na zanieczyszczenie terenu wyciekami substancji z pojazdów oraz fakt, że zachodzi podejrzenie, że większość zgromadzonych pojazdów została sprowadzona z Niemiec – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawiadomił właściwą miejscowo prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym składowaniu oraz przetwarzaniu odpadów oraz na nielegalnym przywiezieniu odpadów z terenu Republiki Federalnej Niemiec.

Fot. Miejsce magazynowania nielegalnie demontowanych pojazdów

Fot. Miejsce magazynowania nielegalnie demontowanych pojazdów

udostpnij