Nielegalny transport odpadów wraca do Danii

- Aktualności - 2022-04-13

W dniu 10 marca 2022 r., podczas wspólnej akcji z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, inspektorzy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. dokonali na byłym drogowym przejściu granicznym w miejscowości Świecko zatrzymania transportu odpadów z Danii. Po weryfikacji dokumentacji dołączonej do transportu oraz przeprowadzeniu oględzin okazało się, że transport zawierał zamiast wykazywanych w załączniku VII odpadów B3010- tworzywa sztuczne oraz 19 12 07 – drewno, inne niż wymienione w 19 12 06, transport zawierał odpady o kodzie 19 12 07 – drewno inne niż wymienione tj. drewno mieszane, pocięte deski, płyty wiórowe i płyty OSB, MDF (o kodzie AC170 przerobiony korek i odpady drewna). Zatrzymany transport został zabezpieczony na parkingu ZUO International Sp. z o.o. w Kunowicach. Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska transport ma zostać zwrócony do kraju wysyłki Danii.

  • Nielegalny transport odpadów z Danii
  • Nielegalny transport odpadów z Danii
  • Nielegalny transport odpadów z Danii
udostpnij