Natężenie pól elektromagnetycznych w 2006 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Natężenie pól elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2006 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2006 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych w 10 punktach pomiarowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. Pomiary wykonali pracownicy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

Wykaz punktów pomiarowo–kontrolnych w 2006 r.

Lp. Obiekt badań Opis lokalizacji punktu pomiarowego Źródło pola (obiekty, urządzenia) działające w pobliżu miejsca pomiarów Długość geograficzna Szerokość geograficzna
1 Gorzów Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich
zabudowa wielorodzinna średnia stacje bazowe telefonii komórkowych, nadajnik telewizji TV4, Radiofoniczna Stacja Stacjonarna GPZ 15o13,418” 52o44,183”
2 Gorzów Wlkp.
ul. Zubrzyckiego
zabudowa wielorodzinna wysoka stacje bazowe telefonii komórkowych, nadajnik telewizji POLSAT, nadajniki radiowe, Stacja Systemu Radiowego UNI-NET, 15o15,191” 52o44,191”
3 Gorzów Wlkp.
ul. Olimpijska
parking przy pawilonach handlowych stacje bazowe telefonii komórkowych, Radiofoniczna Stacja Stacjonarna GPZ 15o12,294” 52o44,028”
4 Gorzów Wlkp.
ul. Plac Katedralny
zabudowa wielorodzinna średnia stacje bazowe telefonii komórkowych, 15o14,236” 52o43,514”
5 Gorzów Wlkp.
ul. Malinowa
zabudowa jednorodzinna stacje bazowe telefonii komórkowych, 15o14,024” 52o43,135”
6 Gorzów Wlkp.
ul. Metalowców
parking giełdy samochodowej stacje bazowe telefonii komórkowych, nadajniki radiowe RADIO PLUS I RADIO MARYJA 15o09,209” 52o44,421”
7 Gorzów Wlkp.
ul. Słoneczna
zabudowa wielorodzinna średnia stacje bazowe telefonii komórkowych, 15o12,317” 52o43,353”
8 Gorzów Wlkp.
ul. Małorolnych
zabudowa jednorodzinna stacje bazowe telefonii komórkowych, Stacja Bazowa AirLOOP 15o15,275” 52o42,329”
9 Gorzów Wlkp.
ul. Sybiraków
zabudowa jednorodzinna stacje bazowe telefonii komórkowych, 15o16,363” 52o44,270”
10 Gorzów Wlkp.
ul. Energetyków
zabudowa wielorodzinna średnia stacje bazowe telefonii komórkowych, Radiofoniczna Stacja Bazowa RBS, Stacje Radiofoniczne ENEA 15o15,516” 52o45,112”

 

PEM_2006a

 

Do pobrania: schemat w rozdzielczości 1024×768

W żadnym z wymienionych punktów pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń norm dopuszczalnych.

Podstawy prawne:

  • Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska państwowy monitoring środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych.
  • Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 POŚ). Jednocześnie, zgodnie z art. 124, wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi aktualizowany corocznie rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,
  • Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z dnia 14 listopada 2003 r.).

 

udostpnij