Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014-07-22

Bez tytułuOd roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W tym czasie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny.

W 2013 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pomiary wartości natężeń pól elektromagnetycznych (składowej elektrycznej) wykonali pracownicy Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze.


Pobierz dokument:

  1. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU (pdf)
  2. Lokalizacja punktów pomiarowych poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze województwa lubuskiego w 2013 r. – mapa (pdf)
pem-2013
udostpnij