Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie

- Aktualności - 2014-02-18

Przedmiotem narady wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, która odbyła się 13 lutego 2014 roku w Ministerstwie Środowiska, było omówienie działań Inspekcji Ochrony Środowiska, przewidywanych do wykonania w 2014 roku, w zakresie gospodarowania odpadami. W działaniach kontrolnych w szczególności uwzględniany będzie sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i medycznymi, a także działania w zakresie poszukiwania gazu łupkowego.

W trakcie spotkania omówione zostały zalecenia Komisji Europejskiej oraz propozycje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego. Zgromadzonych zapoznano również z wytycznymi do prowadzenia przez Inspekcje Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK i instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu.

W czasie narady nowemu Ministrowi Środowiska Maciejowi H. Grabowskiemu wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska przedstawił Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz.

udostpnij